Asuntokauppa: suomalaiset myyvät asuntojaan aiempaa harvemmin

Asuinmuodon valinta

Asuntojen ja kiinteistöjen mediaani omistusaika Suomessa on noussut yli kahdeksan vuoden, mikä rikkoo aiemman seitsemän vuoden myytin. Kiinteistömaailman selvityksen mukaan keskimääräinen omistusaika on tällä hetkellä lähes 12 vuotta. Tämä viittaa siihen, että asunnonvaihdon sykli on pidentynyt huomattavasti viime vuosina.

Pitkä omistusaika vaikuttaa merkittävästi asuntomarkkinoihin, sillä se kertoo ihmisten sitoutumisesta pitkäaikaisesti omistamiinsa koteihin. Tämä voi johtua useista syistä, kuten hintojen noususta tai perheiden elämänmuutoksista.

Verovapaus ei ole suurin myyntisyy

Vaikka verovapauden saavuttaminen kahden vuoden omistuksen jälkeen vaikuttaa jonkin verran asuntokauppoihin, yleisin ajankohta myydä asunto on saantoa seuraava vuosi. Tämä johtuu usein perintöasuntojen myynnistä. Kuitenkin vuosien 2021 ja 2022 asuntojen hinnannousu kannusti myymään 2-3 vuotta omistettuja asuntoja.

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikaisen mukaan suurin osa ihmisistä omistaa asuntojaan pitkäjänteisesti, ja kolmannen vuoden kohdalla myyviä on saman verran nousevien ja laskevien hintojen aikaan. Tämä osoittaa, että verovapaus ei ole ainoa myyntiin vaikuttava tekijä.

Omistusajan pidentyminen

Omistusaika on pidentynyt kautta linjan kaikissa neljänneksissä, jotka kattavat nopeimmin ja hitaimmin asuntoaan vaihtavat ryhmät. Nopeimmin vaihtavien neljänneksen mediaani omistusaika on kasvanut kolmesta vuodesta neljään vuoteen, ja vastaavasti hitaimmin vaihtavien neljänneksessä omistusaika on noussut 14 vuodesta 16 vuoteen.

Laurikaisen mukaan asunnon vaihdon sykli on pidentynyt kaikissa ryhmissä, mikä viittaa laajaan odottavaan tarpeeseen kodinvaihdolle. Tämä muutos voi vaikuttaa asuntomarkkinoihin pitkällä aikavälillä ja vaatia uusia strategioita kiinteistönvälittäjiltä.

Myyntihetken vaikutukset perheisiin

Asunnon myyntihetken lykkääntyminen voi vaikuttaa perheiden elämään merkittävästi. Yksi lisävuosi asunnossa voi tarkoittaa esimerkiksi kouluikäisen lapsen oman huoneen tarpeen täyttymättä jäämistä tai perheen toiveen kahdesta osoitteesta viivästymistä.

Laurikainen korostaa, että vaikka yksi vuosi saattaa tuntua pieneltä ajalta, se voi käytännössä merkitä paljon perheille. Tämä muutos heijastuu laajasti asuntomarkkinoihin ja ihmisten asumistarpeisiin.

Kiinteistömaailman rooli markkinoilla

Kiinteistömaailma on Suomen suurin kiinteistönvälitysketju, joka tarjoaa palveluita myös Baltian maissa Ober-Haus -brändillä. Yritys on toiminut alalla vuodesta 1990 ja sen kattava data lähes 70 000 kaupasta tarjoaa syvällistä tietoa asuntomarkkinoiden kehityksestä.

Kiinteistömaailman selvitys perustuu laajaan aineistoon, joka kattaa vuosien 2018-2023 kaupat. Tämä data antaa kattavan kuvan suomalaisen asunnonvaihtokäyttäytymisen muutoksista ja tarjoaa arvokasta tietoa markkinoiden kehityksestä.

Yhteenveto

Suomalaisten asunnonvaihtotahti on hidastunut ja omistusaika on pidentynyt merkittävästi. Verovapauden saavuttaminen ei ole suurin myyntisyy, ja omistusajan pidentyminen koskee kaikkia neljänneksiä. Tämä muutos asuntomarkkinoilla vaatii uusia lähestymistapoja kiinteistönvälittäjiltä ja vaikuttaa perheiden elämään monin tavoin.

Aiheeseen liittyvä listaus

  1. Mediaani omistusaika Suomessa yli 8 vuotta
  2. Keskimääräinen omistusaika lähes 12 vuotta
  3. Verovapauden saavuttaminen ei ole yleisin myyntisyy
  4. Omistusajan pidentyminen kaikissa neljänneksissä
  5. Perheiden elämään vaikuttavat lykkäytyneet myyntihetket
  6. Kiinteistömaailma Suomen suurin kiinteistönvälitysketju
  7. Laaja selvitys vuosien 2018-2023 kaupoista
  8. Muutokset vaativat uusia strategioita kiinteistönvälittäjiltä