Kasvava Kirkkonummi

Kasvava Kirkkonummi

Kirkkonummen väestönkasvu piristyi selvästi vuonna 2019. Asukasmäärä nousikin reilusti yli 300:lla henkilöllä vuonna 2019. Kahteen aikaisempaan vuoteen verrattuna väkiluvun kasvu nopeutui selvästi. Vuodenvaihteessa väkiluku oli 39 619. Vuoden 2020 osalta kunnan tavoitteiden saavuttamiseen on matkaa. Kunta on nimittäin asettanut strategiassaan kasvutavoitteeksi 600-800 asukasta vuosittain. 1,5-2 prosentin väestönkasvu on suurehko tavoite, mutta kuitenkin toteutettavissa oleva. Syntyvyys on pienentynyt vuosi vuodelta, mutta on edelleen väestönkasvua ylläpitävissä lukemissa. Kirkkonummen kunta on kuitenkin panostanut brändiinsä, joten kunnasta tulee entistä houkuttelevampi. Brändiuudistuksessa kunnasta luodaan paremmin sitä kuvaava, omaleimainen vahva ja selkeä brändi. Uudistusta on toteutettu resursseja vahvistamalla ja toimintatapoja uudistamalla.

Kuntien uudistamisessa tärkeätä olisi valita oikea suunta eikä huomata, että kunnan talous rapautui väärien valintojen kautta. Se on vähän kuin pelaisi Blackjack peliä, oikeassa kohdassa oikea investointi ja kunta saa uusia asukkaita, mutta liikaa yrittämällä menee yli ja rakennetaan liikaa tai hutiloiden, eikä saada kuin hirveästi kuluja tulevaisuuteen korjausrakentamisen kautta. Tämän olemme nähneet nyt sekä Kirkkonummella, Siuntiossa että Lohjalla, missä kaikissa on jouduttu saneeraamisen kautta käyttämään kunnan resursseja, jotka olisi tarvittu myös muihin käyttökohteisiin.

KUUMA-kunta

Kirkkonummi on kaksikielinen kunta, joka sijaitsee läntisellä Uudellamaalla. Pääkaupunkiseudun läheisyydessä sijaitsevan kunnan naapureita ovat Espoo, Siuntio ja Vihti. Kirkkonummella ja Inkoolla on yhteistä merirajaa. Asutuskeskuksista suurimmat ovat keskustan lisäksi Masala, Veikkola ja Kantvik. Kirkkonummi on yksi KUUMA-kunnista, jotka ovat pääkaupunkiseudun ympärillä olevia kuntia. Nämä ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti ja tietysti myös Kirkkonummi. Kunnilla on yhteistyösopimus, jonka mukaan edunvalvontaa ja kuntien yhteistyötä hoidetaan ja kehitetään yhdessä. KUUMA-kuntien yhdessä muodostama seutualue on muuttovoitto- ja kasvualetta. Alueen työttömyyslukemat ovat Suomen alhaisimpia. KUUMA-kunnat kehittävät yhteistyössä kuntien toimintaa ja yhteiset tavoitteet tukevat kuntien toimintaa. Tavoitteet asetetaan yhdessä talouden, tehokkuuden, palveluiden, henkilöstön ja aluesuunnittelun kehittämiseksi.

Kuntastrategia

Kuntastrategia on asetettu vuosille 2018-2021. Sen mukaan Kirkkonummen kunnan arvoja ovat rohkeus, kestävyys, avoimuus ja luottamus. Rohkeutta pyritään kehittämään suhtautumalla ennakkoluulottomasti uusien asioiden kokeilemiseen ja muuttuvan maailman ennakoimiseen. Kunta tekee valintoja ja ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ympäristön, toiminnan ja myös talouden kannalta. Avoimuus on otettu kuntastrategian arvoksi läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Avoimuus onkin valittu kunnan toiminnan lähtökohdaksi. Luottamus on tärkeä arvo, ja se perustuu keskinäiseen arvostukseen sekä kuntalaisten että kunnan päättäjien välillä. Kuntastrategian mukaisesti kunnan perustehtävänä on lisätä hyvinvointia kirkkonummelaisille yhdessä. Kunta on asettanut tavoitteekseen olla Suomen halutuin yhteistyökumppani ja asuinkunta. Kunta haluaa olla myös älykäs, kansainvälistyvä rohkea kaksikielinen ja osaava. Kirkkonummi haluaa myös houkutella uusia asukkaita arjen sujuvuuden, luonnonläheisyyden ja turvallisuuden houkuttelemina.

Uusi vesitorni

Kirkkonummelle on rakennettu uusi vesitorni Vesitorninmäelle talven aikana. Rakennustyöt ovat edenneet ja vesitorni onkin jo saavuttanut jotakuinkin lopullisen korkeutensa. Ulkoasun rakennustyöt ovat vielä kesken, joten töitä vielä riittää. Vanha vesitori on jo purettu. Keskustan uusi vesisäiliö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Tuplasti vanhaa suuremmalla säiliöllä varaudutaan Etelä-Kirkkonummen kasvuun myös tulevina vuosikymmeninä. Rakennustöissä on ollut omat haasteensa, koska Etelä-Kirkkonummella ei ole tällä vesitornia, joka toimisi omalla paineellaan. Vesilaitos on varautunut monin eri tavoin välivaiheeseen, esimerkiksi vesijohtoverkostoa on vahvistettu. Jorvaksessa on ollut vuodesta 2015 lähtien maan tasalla oleva vesisäiliö, josta talousvettä johdetaan verkostoon pumppujen avustamana. Jorvaksessa sijaitsee myös varavoimalaitteistot, joten sähkökatkoksetkaan eivät pääse keskeyttämään vedenjakelua.

Mikä Kirkkonummella houkuttelee?

Kirkkonummella asuvat arvostavat luonnon läheisyyttä, liikenneyhteyksiä muualla, joukkoliikennettä ja kohtuullisia asuinkustannuksia. Luonnon tarjoamat monipuoliset ulkoilumahdollisuudet houkuttelevat myös vierailijoita lähikunnista. Kirkkonummen ehdottomia vahvuuksia onkin kunnan sijainti lähellä pääkaupunkiseutua, turvallinen asuinympäristö sekä kunnan tarjoama hyvä kasvuympäristö varsinkin lapsille. Ostosmahdollisuudet tosin ovat paremmat esimerkiksi Espoon Iso Omena-kauppakeskuksessa. Ravintolatarjontaan vaihtelua kaipaava voikin matkustaa vaikkapa Espoon puolelle. Nuoret arvostavat hyviä opiskelumahdollisuuksia sekä hyviä kulkuyhteyksiä. Jos Kirkkonummelta ei satu löytymään sitä itselle sopivaa työpaikkaa, on toimivan joukkoliikenteen varrella varmasti hyviä työllistymismahdollisuuksia. Moni löytääkin pääkaupunkiseudulta työpaikan ja valitsee Kirkkonummen asuinkunnakseen suhteellisen edullisten asumiskustannusten takia.