Perintöverotus: Mitä sinun tulisi tietää Perintöverotuksesta

Perintöverotus

Perintöverotus on monimutkainen aihe, joka voi herättää paljon kysymyksiä. Tässä artikkelissa pyrimme vastaamaan yleisimpiin kysymyksiin perintöverotukseen liittyen ja tarjoamaan selkeän katsauksen tähän tärkeään aiheeseen.

Mitä on perintöverotus?

Perintöverotus on vero, jota perilliset ja testamentinsaajat maksavat perinnönjättäjän omaisuudesta. Vero määräytyy perinnönsaajan saaman osuuden arvon ja perintösuhteen mukaan.

Milloin perintöveroa maksetaan?

Perintöveroa maksetaan, kun perinnön arvo ylittää tietyn verovapaan rajan. Vuonna 2023 verovapaa raja on:

 • Aviopuolisoille ja rintaperillisille (lapset, lapsenlapset jne.) 20 000 euroa
 • Muille perillisille 4 000 euroa

Perintöveron määräytyminen

Perintöveron määrä riippuu seuraavista tekijöistä:

 • Perinnönsaajan saaman osuuden arvo
 • Perintösuhde
 • Veroluokka

Perintösuhteet jaetaan kolmeen veroluokkaan:

 • I veroluokka Aviopuolisot, rintaperilliset ja ottolapset
 • II veroluokka Vanhemmat, isovanhemmat, sisarukset ja heidän jälkeläisensä
 • III veroluokka Muut perilliset

Veroprosentti nousee perinnönsaajan saaman osuuden arvon ja veroluokan mukaan. Tarkemmat tiedot veroprosenteista löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta.

Verolaskurit

Verohallinnon verkkosivuilta löytyy kätevä perintöverolaskuri , jonka avulla voit arvioida perintöveron määrän. Laskuriin syötetään tietoa perinnönsaajan saamasta osuudesta, perintösuhteesta ja omaisuuden arvosta.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on pakollinen toimenpide, jossa selvitetään kuolinpesän varat ja velat. Perunkirjoitus toimii perustana perintöverotuksen määräämiselle.

Perintöverotuksen suunnittelu

Perintöverotuksen suunnittelulla voidaan pyrkiä minimoimaan perintöveron määrä. Tässä on muutamia keinoja:

 • Testamentti Testamentilla voi ohjata omaisuuden periytymään halutulla tavalla.
 • Lahjat Lahjoittamalla omaisuutta jo elinaikana voi pienentää perintöveron määrää.
 • Henkivakuutus Henkivakuutuksen avulla voidaan varmistaa, että perillisillä on varaa maksaa perintövero.

Lisätietoa

Lisätietoa perintöverotuksesta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

Muuta huomioitavaa

Perintöverotus on laaja ja monimutkainen aihe. Tässä artikkelissa on pyritty tarjoamaan yleiskatsaus perintöverotukseen. Tarkempaa tietoa ja neuvontaa saat Verohallinnolta tai veroneuvonantajalta.