Liikenneturvallisuus: Yhdessä kohti nollaonnettomuutta

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on yhteinen asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Se merkitsee eri tienkäyttäjien – autoilijoiden, pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja mopoilijoiden – turvallisuutta liikenteessä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja ponnistuksia kaikilta toimijoilta.

Suomessa on saavutettu paljon:

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista liikennöidä. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Vuonna 2023 liikenteessä kuoli 237 ihmistä, mikä on historiallisen alhainen luku. Myös loukkaantuneiden määrä on vähentynyt.

Tähän kehitykseen on vaikuttanut useat tekijät, kuten:

  • Ajoneuvojen turvallisuuden paraneminen: Autot ovat nykyään varustettu useilla turvaominaisuuksilla, kuten turvatyynyillä, ABS-jarruilla ja elektronisella luistonhallinnalla.
  • Tienpidon parantuminen: Teitä on parannettu ja rakennettu uusia, turvallisempia teitä.
  • Liikenneturvallisuustyön tehostuminen: Liikenneturvallisuustyötä on tehty tehokkaasti eri toimijoiden yhteistyönä.

Haasteita on yhä edessä:

Vaikka paljon onkin saavutettu, on vielä paljon tehtävää liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenteessä kuolee ja loukkaantuu edelleen liikaa ihmisiä.

Keskeisiä haasteita ovat:

  • Liikennerikosten määrä: Liikennerikokset, kuten rattijuopumus ja ylinopeus, ovat edelleen merkittävä onnettomuuksien syy.
  • Haavoittuvien tienkäyttäjien turvallisuus: Pyöräilijät, jalankulkijat ja mopoilijat ovat erityisen alttiita onnettomuuksille.
  • Liikenteen kasvu: Liikenteen kasvu lisää onnettomuusriskiä.

Miten voimme parantaa liikenneturvallisuutta?

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja ponnistuksia kaikilta toimijoilta. Voimme kaikki tehdä osamme liikenneturvallisuuden parantamiseksi:

  • Noudattamalla liikennesääntöjä: Noudattamalla liikennesääntöjä voimme ehkäistä monia onnettomuuksia.
  • Ajamalla vastuullisesti: Ajamalla vastuullisesti ja huomioimalla muut tienkäyttäjät voimme tehdä liikenteestä turvallisempaa kaikille.
  • Käyttämällä turvalaitteita: Käyttämällä turvavöitä ja pyöräilykypärää voimme suojella itseämme vakavilta vammoilta onnettomuuden sattuessa.
  • Osallistumalla liikenneturvallisuustyöhön: Voimme osallistua liikenneturvallisuustyöhön esimerkiksi tukemalla liikenneturvallisuusjärjestöjä tai tekemällä vapaaehtoistyötä.

Yhdessä kohti nollaonnettomuutta:

Nollaonnettomuus on yhteinen tavoitteemme. Yhteistyöllä ja ponnisteluilla voimme tehdä liikenteestä entistä turvallisempaa ja pelastaa ihmishenkiä.

Lisätietoa:

Lue myös: NHL tulokset (diginyt.fi)