Pörssisähkö vs kiinteähintainen sähkösopimus

sähkösopimus

Pörssisähkö

Pörssisähkössä sähkön hinta määräytyy sähköpörssin tunneittaisen hinnan mukaan, mikä tarkoittaa, että hinta vaihtelee päivittäin ja jopa tunneittain. Tämä pörssisähkö -sopimustyyppi voi olla taloudellisesti edullinen silloin, kun markkinahinnat ovat matalalla tasolla. Toisaalta, hinta voi nousta nopeasti, mikäli markkinatilanne muuttuu.

Kiinteähintainen sähkösopimus

Kiinteähintainen sähkösopimus tarjoaa vakauden ja ennakoitavuuden etuja, sillä siinä sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan. Tämä sopimustyyppi on suosittu erityisesti niiden keskuudessa, jotka haluavat välttää hintojen äkillisiä vaihteluita ja pitää budjettinsa tasaisena.

Kulutustottumukset ja hintavaihtelut

Jos pystyt sopeuttamaan energiankulutuksesi markkinahintojen mukaan, pörssisähkö voi tarjota merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi energian käyttäminen pääasiassa niinä aikoina, kun hinta on alimmillaan, voi vähentää kustannuksia huomattavasti. Kiinteähintaisessa sopimuksessa tämä hintajousto ei ole mahdollista, ja maksat saman hinnan riippumatta siitä, milloin energiaa käytät.

Taloudellinen ennustettavuus

Kiinteähintainen sopimus tuo talouteen ennustettavuutta, mikä on arvokasta erityisesti suurille kotitalouksille ja yrityksille, jotka tarvitsevat vakautta talouden suunnitteluun. Pörssisähkö sopii paremmin niille, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä ja hyödyntämään markkinoiden hintavaihteluita aktiivisesti.

Valintakriteerit sopimukselle

Kun valitset sähkösopimusta, harkitse omaa riskinsietokykyäsi, kulutustottumuksiasi, taloudellisia tavoitteitasi, sekä sitä, kuinka aktiivisesti olet valmis seuraamaan sähkömarkkinoiden kehitystä. Myös sopimuskauden pituus on tärkeä tekijä päätöstä tehdessä.

Sopimuksen valintakriteerit

  1. Riskinsietokyky: Oletko valmis sietämään hinnan vaihteluja?
  2. Kulutustottumukset: Voitko sopeuttaa kulutustasi hintojen mukaan?
  3. Taloudelliset tavoitteet: Etsitkö taloudellista vakautta vai mahdollisuuksia hyödyntää matalia hintoja?
  4. Markkinoiden seuranta: Oletko valmis seuraamaan markkinahintoja aktiivisesti?
  5. Sopimuskauden pituus: Kuinka pitkään haluat sitoutua sopimukseen?